Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

ΑΝΕΡΓΙΑ

Από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που πλήττουν σήμερα τη νεολαία (και όχι μόνο) σε παγκόσμια κλίμακα.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Ανεργία είναι η ακούσια αποχή από την εργασία, λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας.
ΑΙΤΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
α. Αύξηση του εργατικού δυναμικού εξαιτίας της απελευθέρωσης της γυναίκας, της μετανάστευσης, της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων στο εσωτερικό και εξωτερικό, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού.
β. Οικονομική κρίση.
γ. Τεχνικός πολιτισμός, χρήση των μηχανημάτων.
δ. Ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός.
ε. Πολλοί πτυχιούχοι.
στ. Περιφρόνηση των χειρωνακτικών επαγγελμάτων.
ζ. Λανθασμένα πρότυπα από την οικογένεια, την κοινωνία και τα Μ.Μ.Ε.
η. Συνταξιοδότηση σε μεγάλη ηλικία.
θ. Δυσχέρεια προγραμματισμού του μέλλοντος για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους.
ΑΙΤΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
α. Η ισχνή έως ανύπαρκτη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ποιότητα και τη τιμή των Ευρωπαϊκών προϊόντων, γι΄ αυτό και οι εξαγωγές είναι ελάχιστες, πράγμα που σημαίνει ότι και οι επενδύσεις για την δημιουργία βιομηχανικών ζωνών είναι φτωχές. Εξάλλου η βαριά βιομηχανία, που θα μπορούσε να απορροφήσει μεγάλο αριθμό εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, είναι εντελώς ανύπαρκτη.
β. Οι ξένοι επενδυτές στη χώρα μας μειώνουν πρόσκαιρα την ανεργία αλλά δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα, αφού εκμεταλλεύονται το φθηνό εργατικό δυναμικό και επενδύουν τα κέρδη στις χώρες τους.
γ. Η ελληνική εκπαίδευση, κατεξοχήν θεωρητική, ωθεί τους μαθητές στον τριτογενή τομέα παραγωγής, που είναι ήδη κορεσμένος.
δ. Τεχνολογική ανεργία.
ε. Η διαίρεση των εργαζομένων σε ειδικούς και μη συνεπάγεται αυτόματα και την προτίμηση των πρώτων.
στ. Η πολυθεσία και οι υπερωρίες.
ζ. Η αστυφιλία.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΤΟΜΟ
α. Πρόβλημα επιβίωσης για τον άνεργο και την οικογένεια του.
β. Ψυχολογικά αδιέξοδα: φόβος, άγχος, ανασφάλεια. Ο άνεργος αισθάνεται κοινωνικά απορριπτέος καθώς και περιθωριοποιήμενος, γι΄ αυτό καταφεύγει σε αθέμιτα μέσα.
γ. Εξαγοράζεται η ψήφος του και όταν δανείζεται ταυτίζει τις επιλογές του με τις επιλογές του δανειστή του.
δ. Ναρκωτικά.
ε. Πληγωμένοι νέοι.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
α. Εκτείνεται η κοινωνική κρίση γιατί ο άνεργος ζει σε βάρος της πολιτείας, ενώ αν ήταν παραγωγικός θα αύξανε την οικονομία.
β. Διασπάται η ταξική συνοχή και η συνδικαλιστική ενότητα, αφού προτείνονται λύσεις σε ατομικά επίπεδα.
γ. Μετανάστευση εσωτερική ή εξωτερική.
δ. Μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο για να εκτονωθεί το πρόβλημα.
ε. Η εξουσία χρησιμοποιεί βία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
στ. Εγκλήματα (φόνοι, ληστείες, απαγωγές).
ζ. Έξαρση της βίας.
η. Εξαφανίζονται παραδοσιακά επαγγέλματα.
θ. Προβλήματα στις οικονομίες των χωρών.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
α. Προτίμηση των ελληνικών προϊόντων και όχι των ξένων.
β. Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός.
γ. Απομυθοποίση του πτυχίου και αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση με προκαταλήψεις για τα επαγγέλματα (στροφή προς τα τεχνικά επαγγέλματα).
δ. Κατάργηση/απαγόρευση της διπλοθεσίας και των σχετικών φαινομένων.
ε. Αξιοκρατικές προσλήψεις.
στ. Το κράτος πρέπει να ανοίξει νέους τομείς οικονομικής δράσης (εφαρμογή νέων μεθόδων στη γεωργία, επιστημονική ιχθυοκαλλιέργεια και κτηνοτροφία, κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων) και, παράλληλα, να αυξηθούν οι εξαγωγές σε ποιότητα και σε ποσότητα.
ζ. Αναμόρφωση των όρων εργασίας (ωράριο, ελεύθερος χρόνος, εφαρμογή 35 ώρου).