Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Ψυχαγωγία είναι η δημιουργική και ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η οποία συχνά εξαρτάται από την πνευματική και την ψυχική καλλιέργεια του ατόμου. Η ψυχαγωγία δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη διασκέδαση. Η τελευταία, χαρίζει κάποιες ευχάριστες στιγμές και βγάζει πρόσκαιρα το άτομο από την καθημερινότητα, ενώ η ψυχαγωγία προσφέρει στο άτομο ψυχική ευχαρίστηση, συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία του και το αναζωογονεί.
Στη σημερινή εποχή το άγχος και η ανασφάλεια, η διάβρωση και η τυποποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, το πρότυπο του υλικού ευδαιμονισμού, που υποδουλώνει τον άνθρωπο στον θεό του χρήματος, καθιστούν επιτακτική ανάγκη την αναζήτηση της γνήσιας ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Οι τελευταίοι, επιζώντας τη φυγή από την καθημερινότητα, ολοένα και περισσότερο ταυτίζουν την ψυχαγωγία με τη διασκέδαση και αναλώνονται σε ευτελείς μορφές ψυχαγωγίας, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν τους προσφέρουν τίποτα.
ΑΙΤΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
α. Η σύγχρονη αυτοματοποίηση και τυποποίηση λειτουργούν αλλοτριωτικά. Η ψυχοσωματική κόπωση του ανθρώπου αμβλύνει τη διάθεση για ψυχαγωγία.
β. "Υπερεγασία": δεύτερη και τρίτη απασχόληση, υπερωριακή εργασία. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα και ο ελεύθερος χρόνος να περιορίζεται και η διάθεση να λιγοστεύει.
γ. Οι ανταγωνιστικές επαγγελματικές σχέσεις, το κυκλοφοριακό, η δυσάρεστη πληροφόρηση συρρικνώνουν την ευδιαθεσία και ψυχαγωγία.
δ. Η καταφυγή στη παθητική ψυχαγωγία της τηλεόρασης.
ε. Οι εργαζόμενοι συχνά προσδοκούν τη λύση του προβλήματος, της κόπωσης που τους γεννά η εργασία μέσα στην ψυχαγωγία και δεν επιχειρούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας./
ΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
α. Το θέατρο και ο κινηματογράφος κάνουν το άτομο να προβληματίζεται, καλλιεργούν το πνεύμα του και δίνουν ερεθίσματα για συζητήσεις.
β. Η ανάγνωση βιβλίων, η οποία διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, ικανοποιεί το "φιλοπερίεργον" του ανθρώπου και πολλές φορές δίνει λύσεις σε διάφορα προβλήματα.
γ. Τα ταξίδια, με τα οποία ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με ξένους τόπους και πολιτισμούς, γνωρίζει τα ήθη, τα έθιμα, τις αντιλήψεις και το τρόπο ζωής άλλων λαών, απομακρύνεται από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και ανανεώνεται.
δ. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό, με τον οποίο ασκείται το σώμα και καλλιεργείται η άμιλλα.
ε. Η συχνή επαφή με τη φύση αναζωογονεί, διεγείρει τις αισθήσεις, ξεκουράζει και βοηθά το πνεύμα να απομακρυνθεί από έγνοιες και σκοτούρες.
στ. Τα τηλεοπτικά προγράμματα και οι εκπομπές επιμορφωτικού, παιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα είναι η πλέον ανέξοδη και άμεση ψυχαγωγία.
ζ. Η συμμετοχή σε διάφορους συλλόγους και οργανώσεις και η εθελοντική προσφορά όχι μόνο καλλιεργούν την κοινωνική αλληλεγγύη αλλά φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, συσφίγγοντας τις ανθρώπινες σχέσεις. Ειδικά, ο εθελοντισμός ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή των πολιτών όλων των ηλικιών και αναπτύσσει το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Ο σημερινός άνθρωπος, εξαιτίας του υπερκαταναλωτισμού, αναγκάζεται να δουλεύει και τις ελεύθερες του ώρες. Αυτό οδηγεί στην κόπωση, στη μελαγχολία, το άγχος με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αισθάνεται περισσότερο την ανάγκη για ψυχαγωγία. Γενικότερα, η μηχανοποίηση και αυτοματισμός καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ψυχαγωγία.