Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι ηλικίες του ανθρώπου μοιάζουν με τις εποχἐς του χρόνου. Ο κύκλος της ζωής είναι σαν το κύκλο του χρόνου. Η άνοιξη, η εποχή που η φύση σφύζει από ζωή, είναι η νιότη, και ο χειμώνας, η εποχή που η ζωή φθίνει και ερημώνεται από την παγωνιά, είναι τα γηρατειά. Είναι η ηλικία που ο άνθρωπος αποζητά τη θαλπωρή.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
α. Οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο απ΄ὀτι πρέπει ενεργητικοί και δραστήριοι.
β. Διακρίνονται για τη μετριοπάθεια και τη συγκαταβατικότητά τους.
γ. Είναι επιφυλακτικοί, καχύποπτοι, δύστροποι και δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση για αστεία και γέλια.
δ. Είναι συχνά μικρόψυχοι και δειλοί.
ε. Αγαπούν υπερβολικά τη ζωή και τον εαυτό τους.
στ. Οι σκέψεις και οι ενέργειές τους χαρακτηρίζονται πολλές φορές από ψυχρό υπολογισμό και φιλοχρηματία.
ζ. Ηθικολογούν, αλλά και υποκρίνονται.
η. Φαίνονται εγκρατείς, γιατί δεν έχουν πια έντονες επιθυμίες.
θ. Είναι απαισιόδοξοι, ζουν πιο πολύ με νοσταλγικές αναμνήσεις παρά με την ελπίδα.
ι. Είναι ευσπλαχνικοί.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
α. Υγείας, σωματικής και ψυχικής, και περίθαλψης.
β. Παύουν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και περιθωριοποιούνται. Η κατάσταση αυτή επιταχύνει το γήρας.
γ. Μοναξιά.
δ. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα, ακόμα και προβλήματα επιβίωσης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
α. Να παραμένουν, όσο γίνεται, ενεργοί και δημιουργικοί και να μη παραιτούνται από την κοινωνική ζωή.
β. Να μένουν στο οικείο τους περιβάλλον.
γ. Προγράμματα από τη πολιτεία, για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και ψυχαγωγία.
δ. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την τρίτη ηλικία, που θα τους βοηθήσουν να παρακολουθούν τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής και θα τους δώσουν νέα κίνητρα ζωής.
ε. Το ύψος των συντάξεων να είναι τέτοιο, που θα τους επιτρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να ζουν αξιοπρεπώς.
στ. Περίθαλψη από συγγενείς, οικείους στο σπίτι ή σε ειδικά ιδρύματα.