Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

ΡΙΑΛΙΤΙ ΣΟΟΥ

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
α. Έχουν σκανδαλοθηρικό χαρακτήρα και διαγείρουν τη νοσηρή περιέργεια του κοινού.
β. Υπάρχει άμβλυνση των ουσιαστικών ενδιαφερόντων των τηλεθεατών, λόγω της πνευματικής ένδειας και του εντατικοποιημένου ρυθμού της ζωή. Έτσι, τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά ενδιαφέροντα ωχριούν μπροστά σε εκπομπές ανάλογου περιεχομένου.
γ. Η ψευδαίσθηση της συμμετοχής και της καθοδηγητικής παρέμβασης του κοινού στα δρώμενα, τα καθιστά δημοφιλή.
δ. Η ρεαλιστικότητα των όσων λαμβάνουν χώρα σε εκπομπές τύπου "ριάλιτι σόου"ασκούν γοητεία στο κοινό.
ε. Ο εμπορευματοποιημένος χαρακτήρας των Μ.Μ.Ε. στερεί τη δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών εκπομπών και από πιο απαιτητικό και πνευματώδες κοινό.
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σε ότι αφορά τους θεατές
α. Προσβάλλουν τη νοημοσύνη του κοινού, το οδηγούν σε παθητικότητα, σε άμβλυνση της κρίσης του, σε πνευματικό εφησυχασμό και αδράνεια. Εθίζουν τον θεατή στην παρακολούθηση προϊόντων της μαζικής κουλτούρας.
β. Διαβρώνουν τις κοινωνικές σχέσεις και αμβλύνουν τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, παραβιάζοντας βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής.
γ. Επίσης επηρεάζουν το κοινό με την προβολή της αρχής της ήσσονος προσπάθειας και του εύκολου πλουτισμού και όχι της μεθοδευμένης προσπάθειας και της εργασίας.
Σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες
α. Καταρρακώνεται ο ψυχισμός τους λόγω του ιδιότυπου "εγκλεισμού" που υφίσταται, όσο και λόγω της δημοσιότητας, της αναγνωρισιμότητας που ξαφνικά αποκτούν.
β. Αλλοτριώνεται ο χαρακτήρας των πρωταγωνιστών, χάνουν την αξιοπρέπειά τους και δέχονται στο όνομα του κέρδους την απώλεια των ατομικών τους δικαιωμάτων.
γ. Η συντροφικότητα και η ανιδιοτελής προσφορά υπονομεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την σκανδαλοθηρική τακτική που επιβάλλει η λογική του σόου.
Σε ότι αφορά τα Μ.Μ.Ε.
α. Καταχρώνται το δικαίωμα της ελευθερίας,της έκφρασης,της πληροφόρησης και καταργούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως της ιδιωτικότητας.
β. Υποκαθιστούν κοινωνικούς θεσμούς, όπως το κράτος πρόνοιας, αφού συχνά αναξιοπαθούντες και μη δημοσιοποιούν το πρόβλημά τους για να λάβουν οικονομική βοήθεια. Οι εκπομπές συχνά θυμίζουν εκδίκαση μιας υπόθεσης και ο παρουσιαστής αναλαμβάνει το ρόλο του δικαστή. Τα θέματα παρουσιάζονται φωτοσκιασμένα αφού αυθαίρετες και αδιασταύρωτες πληροφορίες γνωστοποιούνται.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΛΥΣΕΙΣ
Οι φορείς κοινωνικοποίησης, με πρωταρχικούς την οικογένεια και το σχολείο, θα μπορούσαν να περιορίσουν την τηλεθέαση αυτών υπογραμμίζοντας τις αρνητικές τους επιδράσεις. Η πνευματική θωράκιση των νέων, η αισθητική αγωγή και οι ουσιαστικές αντιπροτάσεις για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά στην παρακολούθηση ανάλογων εκπομπών. Βέβαια, ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί την αποπροσανατολιστική επίδραση του περιεχομένου των ριάλιτι τηλεπαιχνιδιών και να απαιτήσει την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων των Μ.Μ.Ε.